ceny

Varianta 1

Cena účetních služeb se odvíjí od počtu položek a od včasného dodání, případně setřízení účetních dokladů.

Varianta 2

Na základě dohody s klientem je na každý rok stanovena pevná měsíční cena za vedení účetnictví, která je vždy v lednu aktualizována podle skutečného množství dokladů zaúčtovaného v posledním čtvrtletí roku předcházejícího.

copyright 2010 © www.toplimit.cz