služby

 • komplexní služby v ekonomické a finanční oblasti
 • vedení účetnictví a daňové evidence, poradenství v oblasti daní a účetnictví, finanční a ekonomicko-organizační.
 • Provádění outsourcingu pro firmy.

Účetnictví

 • předkontace a zaúčtování účetních dokladů
 • vedení deníku příjmů a výdajů a účetního deníku
 • vedení evidenčních knih a karet (závazky, pohledávky, majetek, sklady)
 • vedení hlavních knih a knih analytických účtů
 • zpracování daňových přiznání (DPH, silniční, daně z příjmů aj.), statistik, hlášení na FÚ, ČSÚ a Intrastat
 • zpracování účetní závěrky a dalších ekonomických výkazů
 • účast na kontrole státních orgánů (FÚ, CÚ, ZP, OSSZ)
 • kalkulace, rozbory a analýzy hospodaření firmy
 • řešení specifických problémů klienta

Zpracování mezd

 • přihlašování nově vzniklé organizace u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • přihlašování nových zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven
 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • tisk měsíčních výplatních listin zaměstnanců a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny
 • odevzdávání měsíčních výkazů příslušným institucím
 • vedení a tisk mzdových listů
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně
 • účast při kontrolách státních orgánů v sídle naší společnosti bez přítomnosti klienta

Outsourcing

 • outsourcing účtárny – možnost umístit účtárnu klienta v naší firmě. Zpracování dokladů probíhá u nás, klient dostává pouze potřebné výstupy z účetnictví a všechny důležité informace se mu zasílají elektronicky přímo do jeho informačního systému tak často, jak je třeba
 • externí zpracování mezd – tuto službu využívají jak menší a střední podniky, tak i velké firmy, které si z jakéhokoliv důvodu (např. utajení informací mezi pracovníky, pracnost, nákladnost atd.) nechtějí mzdy zpracovávat samy.

copyright 2010 © www.toplimit.cz